Letölthető dokumentumok

Cím Magyarázat

Letöltés

Általános fogyasztói tájékoztató

 

Közüzemi szolgáltatási szerződés Hatályos 2014.05.26-tól MEKH jóváhagyásával

 

Nyilatkozat Mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról

 

Hozzájárulás közszolgáltatási illetve mellékszolgáltatási szerződés megkötéshez Lakossági

 

Hozzájárulás közszolgáltatási illetve mellékszolgáltatási szerződés megkötéshez Nem lakossági

 

Közműnyilatkozat kérő lap

 

Üzletszabályzat Hatályos 2014.05.26-tól MEKH jóváhagyásával

 

Kivitelezői nyilatkozat szennyvíz bekötővezeték építési munkáiról

 

Csatornabekötési tájékoztató

 

Csatornabekötési tájékoztató – egyszerűsített

 

Előzetes tájékoztatáskérelem

 

Igénybejelentő - az elkülönített mért locsolású célú mellékvízmérő telepítéséhez

 

Fogyasztóváltáshoz szükséges dokumentumok Lakossági fogyasztók esetében

 

Bejelentés felhasználóváltozásról (lakossági)

 

Fogyasztóváltáshoz szükséges dokumentumok Nem lakossági fogyasztók esetében

 

Bejelentés felhasználóváltozásról (nem lakossági)

 

Használatbavételi hozzájárulás-kérelem, a megépített házi szennyvízhálózatra

 

Szolgáltatói hozzájárulás-kérelem, a törzshálózatba történő bekötéshez

 

Kérelem - a szennyvíz-elvezetési szolgáltatás szüneteltetéséhez

 

Meghatalmazás minta

 

Tervezői műszaki nyilatkozat

 

Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére

 

Hozzájárulás - közműves csatornabekötés / locsolási célú mellékvízmérő létesítéséhez

 

Kérelem - Levelezési és postázási cím módosulásának bejelentéséhez

 

Kérelem - Tájékoztatás ÉTCS által kezelt személyes adatokról, Személyes adatok módosítása/törlése

 

Kérelem -akadálymentes számla igényléséhez

 

Számlamagyarázat

 

Tájékoztató locsolási kedvezmény igényléséről, igénylőlap

 

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

 

Védendő felhasználói dokumentumok

Cím Magyarázat

Letöltés

Kérelem Szociálisan rászoruló személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt

 

Kérelem Fogyatékkal élő személyként a a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt